AMAÇ Zorlu AVM’de açılan mağazanın duyurumu.

STRATEJİ Hedef kitleye yönelik duyurumun sağlanması.

UYGULAMA Hedef kitleye göre belirlenen formatların kullanımı.