AMAÇ Debenhams mağazalarının açılışına yönelik duyuru.

STRATEJİ Mağaza açılışlarına yönelik olarak kampanyanın duyurumu.

UYGULAMA Belirlenen bölgelerde yoğunluğun yüksek olduğu hedef kitle odaklı kullanım.