AMAÇ Konferans için Türkiye’ye gelen CEO’lara yönelik kullanım.

STRATEJİ Büyük ve havalimanı odaklı  kullanım belirlendi.

UYGULAMA Havalimanları kullanılarak hedef kitle odaklı tanııtımın yapılması.